Hundskatt

hundskatt

Mellan åren till var det obligatoriskt med hundskatt i Sverige, nu återinförs hundskatten i hela landet som följd av ökade kostnader för kommunerna med hundlatriner, rastgårdar och hundskit på gator och torg. Hundskatten bestäms enligt var hunden varaktigt bodde vid utgången av skatteåret. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kristdemokraternas gruppledare Kauko Antbacke att en kommunal hundskatt bör införs i kommunen. Han skriver att hundägare bör bekosta kommunens kostnader för skötsel och tömning av hundlatriner. Enligt hans förslag är kronor per hund och år en rimlig. Hundskatt var en mellan och i Sverige uttagen kommunal skatt för hundar äldre än tre månader. En del hundar undantogs dock från skatten, bland annat de hundar som användes inom renskötseln av samer, av forskare som försöksdjur, av försvarsmakten, räddningstjänsten, polisväsendet eller tullverket eller. hundskatt Dags att lägga en motion? Har skatt för en hund erlagts enligt denna lag till en kommun skall ytterligare skatt för samma hund för det året inte erläggas. Å erlagd hundskatt mobile bankid lämnas kvitto progress gold b särskilt skattemärke, dock att kvitto donnie darko erfordras kia suv skatt erlägges genom insättning panarin uppbördsmyndighetens postgirokonto. Inträder skatteplikt under löpande år, skall den skattskyldige inom trettio dagar därefter sådant på enahanda sätt anmäla. Vederbörande polismyndighet äger, närhelst den sådant påkallar, taga del av hundskatteregistret.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *