Samernas rättigheter

samernas rättigheter

Det är denna kulturella aspekt som har diskuterats mest och som dominerar det svenska synsättet på samernas rättigheter. Icke- stationärt bruk av mark, som nomadiserande boskapsskötsel, har däremot inte ansetts som äganderättsgrundande. Men folkrätts-juristen Mattias Åhrén berättar om tecken på en förändrad syn. I dag, den 6 februari, är det samernas nationaldag, och den svenska riksdagen har fortfarande inte gått från ord till handling gällande samernas rättigheter. ratificerade Sverige FN:s urfolksdeklaration, men gång på gång får Sverige kritik för att man inte lever upp till deklarationens innehåll när det. Kommunikationer, byggprojekt, turism och militära krav tar sällan hänsyn till samiska rättigheter. Rennäringen är i kris. Ett förslag till nordisk samekonvention väntar fortfarande på sin lösning.

Samernas rättigheter - lite

I riksdagsdebatten hävdade flera talare att man självklart utgår från allas lika värde, men…. I dag, den 6 februari är det samernas nationaldag, och den svenska riksdagen har fortfarande inte gått från ord till handling gällande samernas rättigheter. I riksdagsdebatten hävdade flera talare att man självklart utgår från allas lika värde, men — för sedan kommer ett stort men — en ratificering av ILO skulle ju innebära att Sverige inte kan ta tillvara de rikedomar som finns i norr, kommenterade bland andra Katarina Köhler, socialdemokratisk riksdagsledamot från Skellefteå. Men hur har den svenska riksdagen agerat i praktiken? Regeringen föreslår i promemorian en ny konsultationsordning mellan Regeringskansliet och Sametinget, men under arbetet med promemorian har samisk delaktighet, samiska röster och samiska perspektiv lyst med sin frånvaro. Regeringen kränker samers mänskliga rättigheter https: Konkurrerande verksamheter, till exempel skogsbruk, vattenkraft, gruvor eller turism ­får kungsbacka gk förändra markanvändningen så att det blir omöjligt eller alltför svårt för urfolken att bedriva samernas rättigheter traditionella näringar. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet. Den andra särrättigheten är renskötselrätten. I december beslöt FN: Marknadsintressen går före samernas rättigheter. samernas rättigheter

Samernas rättigheter Video

"Har stor betydelse för samernas rättigheter" - Nyheterna (TV4)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *