Vad är astma

vad är astma

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna, och gör det svårt att andas. Symtomen beror oftast på att luftflödet begränsas (luftvägsobstruktion), och dessa symtom går ofta tillbaka, antingen av sig självt eller efter läkemedelsbehandlingar. Obstruktionen beror på sammandragning av luftrörens muskler,  ‎Olika typer av astma · ‎Epidemiologi och etiologi · ‎Astma och virus · ‎Behandling. Risken för att utveckla allergisk astma, och möjligheterna att återhämta sig från den, har en direkt koppling till hösnuva, både avseende hur länge man har haft allergisk snuva och hur allvarlig den varit. Allergisk astma är ett tillstånd som, precis som allergisk snuva, kan utlösas av kontakt med speciella allergen, exempelvis. Båda är en luftrörsförträngning nedom stämbanden med slem, pip och andfåddhet och i botten finns en inflammation i slemhinnan som sitter mer perifert alltså längre ut i de mindre bronkerna vid KOL jämfört med astma. Astman är reversibel alltså kommer och går medan KOL klassas som irreversibel alltså kronisk.

Vad är astma - Skanska Nya

Det är även viktigt ur en livsstilssynpunkt att vara medveten om, och få kunskap i, hur du kan leva ditt liv som vanligt utan att förvärra astman. Oftast är anfallen ofarliga men enstaka gånger kan de bli långvariga och svåra. För övriga idrottsutövare på låg nivå finns en retroaktiv dispens. Skrifter om sjukdomar och hälsa Hjärt-Lungfondens skriftserie ger dig heltäckande information om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och fakta om den senaste forskningen. Mycket av dagens sjukvård kan skötas från hemmet för att på så sätt öka patienttillfredsställelsen liksom spara på vårdresurser, menar Henrik Ahlén, rådgivare inom digitala hälsotjänster. För att du ska få en optimerad behandling behöver man identifiera att du har astma, vilken typ av astma det rör sig om och underliggande orsaker. vad är astma

Vad är astma - arbetsgivare saknar

Miljöfaktorer som bidrar till uppkomsten innefattar endotoxiner och vissa infektionssjukdomar , [ 4 ] däribland inflammation i bronkerna eller luftvägarna och bronkospasm, [ 5 ] samt rökning, matvanor, stress och medicinering under graviditeten. Lungor Patientinformation Astma Astma, vad sker i kroppen? Nässelutslagen är upphöjda, starkt kliande, bleka och oftast omgivna av en rodnad zon. Skaffa dig gärna en egen PEF-mätare, för att själv kunna mäta din lungfunktion regelbundet. När ska jag söka vård?

Vad är astma Video

förklarar Astma

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *