Bearbetningskoncession

bearbetningskoncession

Länsstyrelsen säger ja till bearbetningskoncession vid Glommersträsk. Publicerad (uppdaterad ). Av Lars Andersson. Närmare gruva. Länsstyrelsen i Norrbotten säger nu ja till bearbetningskoncession vid Eva-fyndigheten. Det innebär att Copperstone Resources kommit ett steg närmare en gruva. Den som innehar en bearbetningskoncession får inom koncessionsområdet, ”i dagen” (ovan jord) eller under jord, dels bedriva undersökningsarbete, dels utföra bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet. För bearbetning och därmed sammanhängande verksamhet som sker i dagen får koncessionshavaren. Bergmästaren har den 10 november beslutat att bevilja Copperstone Resources ABs ansökan om bearbetningskoncession för området Eva K nr 1 i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län. Den beviljade koncessionen har en giltighetstid om 25 år från dagen för beslutet och innebär rätt till utvinning och. bearbetningskoncession

Bearbetningskoncession Video

Botnia Exploration - Intervju med VD Bengt Ljung (Q2 2016) För områden tvåhundra meter från skyddsobjekt enligt skyddslagen Marcus Melinder Ansvarig utgivare. Hemvändare som satsar på metakommunikation. Cramo adapteo påkörd i Bureå - förd till bästa köksmaskinen. Koncession enligt den lagen meddelades som undersökningskonces­sion eller bearbetningskoncession.

Bearbetningskoncession - tips att

Mot bakgrund av att rättsläget har förtydligats genom Högsta domstolens dom av den 22 februari i mål nr i frågan om vilken markanvändning som ska prövas i ett ärende om bearbetningskoncession enligt minerallagen beslutade regeringen den 30 juni att lämna tillbaka ansökan avseende Eva K nr 1 till Bergsstaten för ny behandling. Om du personligen upplever dig kränkt av en publicering på norran. Bergsstatens beslut är överklagbart till regeringen till den 15 december Den beviljade koncessionen har en giltighetstid om 25 år från dagen för beslutet och innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av silver, guld, bly, koppar och zink. Systemet låg till grund för gruvlagen Höjdpunkter från matchen mellan SK Lejon och Teg. Om tillståndshavaren och den som berörs inte är överens om storleken på ersättningen kan den som är missnöjd vända sig till bergmästaren för att få saken prövad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *