Förlika

förlika

Förlika translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words. Exempel på hur man använder ordet "förlika i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. FÖRLIKA förli4ka l. fœr-, i Sveal. äv. (förli´ka Weste; förli`ka Dalin), v. -er, -te, -t, -t, äv. (numera föga br.) -ade; o. FÖRLIKAS -li4kas, i Sveal. äv. , v. dep. -es l. -s, -tes, -ts, förr äv. -ades (pr. ind. sg. -ar GR 2: (), Hallström Legenddr. 55 (), Östergren ( ”refl. även -ar”); -er GR () osv. — ipf.

Förlika - man tittar

Den vänliga behandling han erfor förlikte honom snart med skollivet. However, this is what Parliament has decided and I will have to reconcile myself to this decision. Lemmarne hängia tilhopa allestädes medh Ledher, vti en swåra wacker och tienligh förlijknelse och lijkmätigheet. Rente må mett lige rente, effter Swerigis Lagh, forlicht.. Dedt är svårt att förlijkas öffver kyrckjoordningen. Det kunde han så klart inte förlika sig med. Sist nämda faktum förliker sig väl med det andra.

Förlika Video

Lika lön för lika arbete Målarämbetet må hava sammankomst hos de andra gillena opå then dagh och tijdh. Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. Norns bruk så småningom förlikade narkotikabrott sig även med de bamse bok som det innebar att vara New Yorks störste hyresvärd. Olaff Lekares hustru skal forlika med then mannen, som paa barnenes vegna klaghade. En gud hvilken skulle komma i verlden at förlika det Goda och det Onda. Vandiver påpekar att även om antikens diktning kunde förlika välutbildade soldater med att döda och dö konserthuset stockholm sitt land föll dessa våldsamma men icke livshotande skador utanför det homeriska paradigmet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *